Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 174

Our March issue continues the story of Hank Williams as we celebrate the centenary of his birth in September 1923. Our previous offerings (#s172 & 173 - January & February 2023) covered Hank’s story from its earliest days through to the end of July ’48. This 60 page issue takes us further down the road, this time concluding in June 1949. It was at the start of this latest period that Williams made the fruitful move to Shreveport, LA – home of the influential Louisiana Hayride with Hank making his first appearance in August ’48. It was to be the first of many with the live broadcast of the show over radio station KWKH helping to spread his fame. Over these months Williams continued to record for MGM with a particularly significant session being that held in December where ‘Lovesick Blues’ was laid-down. The recording was released in early ’49 and was to become Hank’s biggest seller to date, giving Williams his first chart topper when it reached No. 1 on the Country Folk charts in May that year. It is included in the colour label shots of the MGM releases from the period whilst other contemporary illustrations include magnificent photos, old ads and newspaper clippings, these from the wealth of material we’ve assembled. We remain grateful for the help of the Colin Escott Archive and many other sources which are fully credited.   The issue concludes with two pages of reviews.


_____________________________________


Vårt marsnummer fortsätter historien om Hank Williams då vi firar hundraårsjubileet av hans födelse i september 1923.  Våra två tidigare utgåvor (172 och 173 i januari och februari 2023) behandlade Hanks karriär från allra första början fram till slutet av juli 1948. Denna 60-sidiga utgåva tar oss fram till augusti -49. Det var på sensommaren -48 som Hank flyttade till Shreveport i Louisiana, något som gynnande hans karriär.  I stadenhade radiostationen KWKH den mycket populära showen Louisiana Hayride där Hank gjorde debut i augusti. Detta var premiären för många framgångsrika liveframträdanden på lördagarna vilket avsevärt ökade Hanks berömmelse. Hank fortsatte med sina skivinspelningar för MGM och ett ovanligt fruktbart tillfälle var i december när "Lovesick Blues" vaxades. Den kom ut tidigt 1949 och blev Hanks största framgång dittills och hans första list-etta när den nådde förstaplatsen på countrylistan i maj samma år. Skivan är givetvis med bland alla avbildade etiketter från MGM-utgåvorna från perioden medan andra samtida illustrationer inkluderar magnifika foton, gamla tidningsurklipp och annonser från allt material vi har samlat ihop. Vi är tacksamma för all hjälp från Colin Escotts arkiv liksom många andra källor vi ger full erkänsla. Som grädde på moset avslutas detta nummer med två sidor recensioner

 

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023