Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 185

Our February issue (#185) boasts 72 pages as we continue to follow the unparalleled career of Jerry Lee Lewis, this time homing-in on the period from August to December 1957. Presented in our acclaimed day by day format we find Jerry’s career was continuing to thrive as he made highly successful appearances on national television on the Steve Allen Show and American Bandstand. His discs were still  selling well whilst he continued recording for Sun records, notably in October when he cut the sensational ‘Great Balls of Fire’.  Jerry can be seen delivering the song in the movie ‘Jamboree’ (known as ‘Disc Jockey Jamboree’ in the United Kingdom) which premiered in Los Angeles on December 7. He continued to tour with personal appearances across the country at various venues. These included a one week headlining spot in September at Harlem’s Apollo theatre, quite something for a white southern artist at a hot-spot of black entertainment. We have another stunning front cover and as usual we include colour scans of all the relevant record labels, a plethora of astonishing contemporary pictures, ads, and newspaper clippings. And last, but not least, we conclude with two pages of reviews.


_____________________________________


Vårt februarinummer (185) är på hela 72 sidor där vi fortsätter följa Jerry Lee Lewis makalösa karriär, nu perioden augusti till december 1957. I vårt sedvanliga dag för dag-format berättar vi hur Jerrys karriär fortsatte blomstra och han gjorde flera mycket framgångsrika uppträdanden på både Steve Allen show och American Bandstand, tv-shower som sändes över hela USA. Plattorna fortsatte säljas bra och han fortsatte spela in för Sun, och i oktober sjöng han in den oförlikneliga ”Great Balls Of Fire”. Jerry framförde sången med bravur i filmen ”Jamboree” (”Disc Jockey Jamboree” i UK) vilken hade premiär 7 december. Han fortsatte turnera idogt och värt att nämna är att han uppträdde en vecka på Apollo i Harlem, något som måste varit väldigt speciellt för en vit kille från södern på denna den svarta musikens högborg. Som vanligt snyggt omslag, färgbilder på skivorna, mängder med dåtida tidningsurklipp, annonser och bilder. Och sist men inte minst, två sidor recensioner. 

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023