Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 188

Issue 188 boasts 68 well filled pages entirely dedicated to Julia Lee as we continue to follow her career, this time covering her activities between 1935 and 1947. We find Julia well established playing piano and singing, usually at Milton’s Tap Room in Kansas City, a well-known night spot at the time. She appeared there continuously during the period covered by our feature whilst in 1944, she got the chance to record two tracks for Capitol with Jay McShann’s Kansas City Stompers. This was at a period of war time rationing but when the war ended, and shellac became more readily available her recording career was to really take off.  Julia waxed for Premier and Mercury but most notably with Capitol who took her to Hollywood to record and with whom she signed an exclusive contract in 1946.  She was very talented, and the various musicians (usually billed ‘Her Boy Friends’) were top notch. Many reviewers praised Julia and argued she was the leading artist in her field. Their views were shared by the record buying public and juke box operatives with songs like ‘If It’s Good’, ‘Julia’s Blues’, ‘A Porter’s Love Song’ and in particular the fast boogie  ‘Gotta Gimme Whatcha Got’ from her first Hollywood session establishing her as a very popular recording artist, even though her reluctance to tour might have been a drawback career-wise. Presented in our acclaimed day-by-day format the feature is lavishly illustrated as usual with nice label shots of her contemporary records, newspaper and magazine clippings and beautiful photos from back in the day, the latter including terrific shots from a ’40s Capitol studio session.    

_____________________________________


Utgåva 188 kan skryta med 68 välfyllda sidor helt tillägnade Julia Lees göranden och låtanden 1935 till 1947. Julia var nu ordentligt etablerad som sångerska och pianist, mestadels på Milton’s Tap Room i Kansas City, ett välkänt ställe på den tiden. Hon uppträdde mycket där under hela den tid som artikeln omfattar och 1944 fick hon chansen att spela in två låtar med Jay McShann’s Kansas City Stompers. Detta var under den krigstida ransoneringen men när kriget var över och shellack blev mer lättillgängligt kom hennes skivkarriär att verkligen ta fart. Julia spelade in för Premier och Mercury, men mest och bäst för Capitol som tog henne till Hollywood för inspelningar och 1946 skrev hon kontrakt för dem. Hon var mycket talangfull, och kompet (oftast kallade ”Her Boy Friends på plattorna) var förstklassigt. Många recensenter hyllade henne och menade på hon var den ledande artisten i sin genre. Dessa åsikter delades av skivköparna och de som lyssnade på jukeboxar och sånger som ‘If It’s Good’, ‘Julia’s Blues’, ‘A Porter’s Love Song’ och särskilt det snabba boogienumret ‘Gotta Gimme Whatcha Got’ från hennes första Hollywoodinspelningar etablerade henne bland de framgångsrikaste av afroamerikanska skivartister, fast hennes ovilja att turnera nog missgynnade karriären lite. Artikeln är i sedvanligt dag-för-dag format lika överdådigt illustrerad som alltid med gamla foton, bilder på skivetiketterna, tidningsurklipp och annonser. Särskilt förtjänar de suveräna bilderna från hennes inspelningar i Los Angeles att nämnas  

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023