Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 167 and 168

Our August issue (#167) and issue #168 (which follows in September) comprise a double-header.  They are dedicated to independent record-man Art Rupe who died earlier this year at the grand age of 104. We chart his life from growing up in a working-class area near Pittsburgh in 1917 through to Rupe founding the renowned Specialty label in August 1946. We look primarily at his Los Angeles based Juke Box label and its short-lived merger with Sterling records of New York. We also take in the artists who recorded for these labels, in particular Roy Milton who gave Rupe his first big hit in the spring and summer of ’46 with ‘R.M.Blues’. The feature runs to over 120 pages - hence the need to run it over two issues but the wealth of assembled material more than merits this. Presented in our day-by-day format, there are very many rare vintage photos, including Milton’s band and his wonderful pianist Camille Howard; there are also contemporary newspaper clippings, some great trade ads and beautiful label shots. The August issue also carries an eight-page review section.

   

_____________________________________


Vårt augustinummer (167) och nummer 168 som kommer redan i september ägnas bägge åt Art Rupe, den legendariske skivbolagsägaren som dog tidigare i år i den aktningsvärda åldern av 104. Vi beskriver hans liv från födseln i ett arbetarklassområde i Pittsburg 1917 till dess han grundade sitt aktade bolag Specialty i augusti 1946 och tittar främst på hans Los Angelesbaserade bolag Juke Box inklusive dess kortvariga samarbete med Sterling Records i New York. Artisterna som spelade in på dessa etiketter får sig en ordentlig genomgång, särskilt Roy Milton som gav Rupe hans första stora framgång våren och sommaren 1946 med klassiska ”R.M. Blues”. Hela artikeln är på över 120 sidor vilket är skälet till att vi måste dela den på två men rikedomen av intressant material rättfärdigar detta mer än väl. Gjord i vårt sedvanliga dag-för-dag-format, bjuds läsaren på många rara gamla kort inkluderat Miltons band och hans fantastiska pianist Camille Howard, ävensom dåtida tidningsartiklar, fina annonser och vackra bilder på skivetiketterna. I augustinumret är det dessutom åtta sidor recensioner. 

 

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2022