Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 188

Our editor will be away from his desk during the summer of 2024 so this webtext  offers just a summary of the three issues on offer during this period. We start with issue 189 (June) which continues our coverage of Carl Perkins’ career, this time from January to May 1956; it was during the Spring of ’56 that things really took off with the tremendous success of ‘Blue Suede Shoes’, although the tragic car accident in March in Delaware when the band were on their way to their premier appearance at the Perry Como TV show was a set-back, this followed by the struggle to make up for the lost time after Perkins was released from hospital. This issue also boasts four pages of reviews.

 Moving to issue 190 (July) where Johnny Cash is back in the frame and we look at his activities between January and August 1956. This was also a period of increasing success through the Spring and Summer. Songs like “Folsom Prison Blues” from the previous year and “I Walk The Line” issued in April really glued Johnny at the top of the sales lists, and further increased the demand for personal appearances.

Finally to issue 191 (August) where we return to chronicling the exploits of Julia Lee moving on to the years from 1948 to 1950. She made some tours and appeared at Harlem’s famous Apollo in April 1948 where the audience weren’t that receptive, but generally Julia was content with playing in her hometown of Kansas City. However, despite the Apollo reception, these were golden years record wise for her popular outings on Capitol with several scoring on the race charts. All three magazines are presented in our acclaimed day by day format complete with old clips from magazines and newspapers, great photos, and label scans in beautiful colour.     

_____________________________________


Beroende på vår redaktörs frånvaro under sommaren -24 handlar denna text om tre utgåvor, 189 (juni), 190 (juli) och 191 (augusti). Juni handlar om Carl Perkins aktiviteter januari till och med maj 1956 när hans karriär verkligen tog fart med den exempellösa framgången med ”Blue Suede Shoes”, den tragiska bilolyckan i Delaware när bandet var på väg till sitt första uppträdande på Perry Comos TV-show, och kampen för att komma igen efter sjukhusvistelsen. Detta nummer innehåller även 5 sidor recensioner.

Juli-numret behandlar Johnny Cashs karriär januari till och med augusti 1956, då även han gick från klarhet till klarhet. Odödliga sånger som ”Folsom Prison Blues” från året innan och ”I Walk The Line” som kom i april, höll verkligen Johnny bland de översta namnen på många listor, och skapade storefterfrågan på personliga framträdanden.

Sist men inte minst ger oss augustinumret Julia Lees karriär 1948 till 1950, tre år där hennes karriär fortsatte blomstra, särskilt med skivutgåvorna på Capitol, vilka vanligtvis såldes i stora upplagor. Hon framträdde på Apollo i april 1948, men publiken var märkligt kallsinnig, och hon gjorde en del turnéer. Huvudsakligen var hon nöjd med att spela i Kansas City. Alla tre artiklarna är i sedvanligt dag-för-dag formatkomplett med samtida tidningsurklipp och annonser, suveräna fotografier och skivetiketter i tjusiga färger.  

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023