Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 182

Our November issue boasts 76 packed pages concluding with five pages holding a plethora of reviews. The lead feature continues our herculean efforts to chronicle the life of Hank Williams as we celebrate the anniversary of his birth in September 1923. We now pick-up the story starting in January 1952 and follow it through to the end of August that year. Presented in our acclaimed day-by day format, we find that Hank remained on top form when it came to record sales, with “Crazy Heart” from the previous year still going strong, whilst new releases like “Honky Tonk Blues”, “Half as Much”, and “Jambalaya” continued on the winning road; the latter (released in July) going on to give Williams his seventh No. 1 US Country chart hit. However, on a personal level Hank’s life began to fall apart. His alcoholism and abuse of various chemical substances led to a divorce from Audrey, sacking from the Grand Ole Opry and problems with booking dates for personal appearances. The popularity of Country music (or Hillbilly as it was known then) in general and Hank’s popularity in particular was reflected in some longer features in various magazines, and they are reproduced here. We have another stunning front cover and as usual we include colour scans of all the record labels, a lot of astonishing contemporary pictures, ads and newspaper clippings. All from our own sources and from other helpful people like Colin Escott


_____________________________________


Novembernumret är på hela 76 fullmatade sidor varav fem är bräddfyllda med recensioner. I sedvanligt ”dag för dag” format fortsätter vi vårt stora arbete om Hanks liv, detta då vi firar hundraårsminnet av hans födelse i september 1923 och nu är det 1952 från januari till och med augusti 1952 det handlar om. Hank var fortfarande på topp vad gäller skivförsäljning, med "Crazy Heart" från året före som fortsatte gå bra och utgivningar som "Honky Tonk Blues", "Half As Much" och "Jambalaya", fortsatte på den vinnande vägen, den sistnämnda kom i juli och gav Hank hans sjunde etta på countrylistan. Tyvärr gick det sämre på det personliga planet. Hans alkoholism och missbruk av diverse kemiska substanser medförde skilsmässa från Audrey, avsked från Grand Ole Opry och svårigheter att få spelningar. Countrymusikens popularitet i allmänhet och Hanks stora popularitet i synnerhet avspeglar sig i flera längre artiklar i olika tidskrifter som vi ser återgivna här. Som alltid har vi färgbilder på alla skivetiketterna och många suveräna samtida bilder, annonser och tidningsurklipp, allt från material vi samlat från många håll, bland annat från Colin Escott.

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023