Home

Visit our Facebook site: https://www.facebook.com/AmericanMusicMagazine


ABOUT OUR NEW ISSUES 187

Our brand-new April issue takes us to Arkansas where as a common denominator we feature both Billy Lee Riley and Kenny Owens.  Billy Lee originally hailed from the historic town of Pocahontas, AR and in our lead article we cover his career up to the end of 1959, the story being told in our acclaimed day by day format.  Riley first recorded for Fernwood in Memphis in 1956 but it’s his subsequent five singles for Sun which have given him iconic status, as well as his presence on a plethora of other artists' recordings during his tenure at the label.  However, the very favourable reviews his own singles received in Billboard and Cash Box sadly never materialized into chart success but titles like “Trouble Bound”, “Red Hot” and “Flying Saucers Rock & Roll” are now prime examples of really good rockabilly/rock’n’roll.  Our second article from the pen of Alexander Petrauskas spotlights Kenny Owens from Jonesboro, AR. Although somewhat lesser known than the legendary Riley, Kenny is still remembered for “Frog Man Hop”, “Come Back Baby” and  “Long Lost John”, also a handful of good country singles as well as two LPs. This article is in traditional format and both are lavishly illustrated with beautiful vintage pictures, colour label scans, ads and newspaper clippings. Last but not least we carry a small review section.

_____________________________________


Vårt nya nummer för april tar oss till Arkansas där vi som gemensam nämnare skriver om både Billy Lee Riley och Kenny Owens. Billy Lee kom ursprungligen från Pocahontas i nämnda delstat och i vår huvudartikel behandlar vi hans karriär till och med 1959 i vårt välkända dag-för-dag format. Riley spelade först in för Fernwood 1956, men det är hans fem singlar för Sun som givit honom ikonisk status, liksom hans medverkan på mängder med andra artisters inspelningar under sin tid hos Sam Phillips. Trots goda recensioner i Billboard och Cash Box fick plattorna dessvärre inga större framgångar på listorna, men låtar som “Trouble Bound”, “Red Hot” och “Flying Saucers Rock & Roll” är nu perfekta exempel på riktigt bara rockabilly/rock’n’roll. Den andra artikeln är skriven av Alexander Petrauskas och ger oss historien om Kenny Owens från Jonesboro, AR. Betydligt mindre namnkunnig än Riley, är Kenny fortfarande ihågkommen för “Frog Man Hop”, “Come Back Baby” och  “Long Lost John”, samt en handfull goda countrysinglar liksom två LP. Denna artikel är i traditionellt format och liksom den andra frikostigt illustrerad med härliga gamla kort, färgbilder på skivetiketter, annonser och tidningsurklipp. Sist men inte minst har vi några recensioner.  

_____________________________________


ABOUT THE MAGAZINE

American Music Magazine is published by the Swedish Rock 'n' Roll Club. We are a non profit organisation devoted to the 1950s rock 'n' roll music and our intention is to document, as far as possible, the early years of rock-a-billy, rock 'n' roll and its related artforms. The text of the magazine is in Swedish and English. Each issue is full of original photographs and discographies.

AM works in co-operation with the "Tales From The Woods" Roots Music Social Networking Group in the U.K. The aim is to collaborate to keep rock ‘n' roll, its history, and its many talented artists and musicians alive for posterity and future generations – this through sharing articles that have appeared in our magazines over the years, helping each other with publicity and generally spreading the word not just to the converted, but also to those yet to share our enthusiasm.


_____________________________________


American Music Magazine är producerad av 1950s rockfans för rockfans och är en svensk tidning med både svensk och engelsk text. Tidningen utkommer med fyra nummer om året och handlar företrädesvis om 50-tals rock 'n' roll, rock-a-billy och relaterade musikformer som exempelvis hillbilly/country och rhythm ’n’ blues. American Music Magazine drivs helt ideelt utan ekonomisk vinning.

American Music Magazine samarbetar med "Tales From The Wood - Roots Music Social Networking Group" som är ett namnkunnigt engelskt nätverk med bred verksamhet inom vår musik. Syftet är att gemensamt arbeta för att hålla rock 'n' rollmusiken, dess historia och dess många talangfulla artister och musiker levande för eftervärlden och kommande generationer - detta genom att dela artiklar som publicerats i våra respektive tidningar genom åren, hjälpa varandra med publicitet och sprida det glada budskapet inte bara till de redan frälsta utan också till sådana som ännu inte delar vår entusiasm och passion för denna musik.© Bo Berglind 2023